Máy Đo Năng Lượng Gián Tiếp COSMED Q-NRG

Được giới thiệu bởi COSMED, tập đoàn dẫn đầu thế giới về thiết kế hệ thống chuyển hóa cho các ứng dụng lâm sàng và con người, Q-NRG là máy đo tiêu hao năng lượng gián tiếp đầu tiên đặc biệt dành cho việc đo tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ngơi (REE) ở những bệnh nhân thông khí cơ học hoặc tự thở và cho những người khỏe mạnh.