Máy Phân Tích Thành Phần Cơ Thể Chuyên Nghiệp InBody 970

InBody đang liên tục phát triển cách phân tích thành phần cơ thể và mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.
Với sứ mệnh mang đến hệ thống phân tích thành phần cơ thể sáng tạo và tin cậy nhất, InBody giới thiệu thế hệ máy
phân tích thành phần cơ thể tiếp theo, InBody970.
InBody970 sử dụng công nghệ với tần số 3MHz và thiết kế mới tiện dụng hơn để phù hợp với nhiều bệnh nhân với các
tình trạng bệnh và chuyên khoa y tế khác nhau.