Máy Phân Tích Thành Phần Cơ Thể Chuyên Nghiệp InBody570

Giá: Liên hệ

InBody 570 là được xem là một bước tiến quan trọng của InBody, là sản phẩm được định hướng mở rộng trong hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực y tế. Không chỉ dừng lại trong việc hỗ trợ các chuyên gia thể thao, với việc bổ sung trở kháng tần số cao cho phép InBody 570 có thể phân tích được lượng nước nội/ngoại bào (ECW) InBody 570 hướng tới nhiều hơn đến lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều trị cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng bệnh nhân.